Alla föds nakna
5. RFSL Rådgivningen Skåne

5. RFSL Rådgivningen Skåne

May 28, 2020

I det femte avsnittet besöker vi RFSL Rådgivningen Skåne. Vi träffar Žana och Mikael som berättar hur de arbetar med allas lika rättigheter och möjligheter. Är det helt självklart vad HBTQI står för? Råder det en begreppsförvirring och varför är begreppen så viktiga? Vilka hälsoskillnader finns det? Hur ser testningen ut för män som har sex med män? Vad betyder intersektionalitet? Detta och mycket mer i det femte avsnittet av podcasten Alla föds nakna.

Medverkande: Žana Dončić (Projektsamordnare, RFSL Rådgivningen Skåne), Mikael Andersson (Projektutvecklare RFSL Rådgivningen Skåne), Åsa Stenéus (Specialistsjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi) och Taiwo Draycott (Leg. sjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi). Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Åsa Stenéus, Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/Redigering: Jens Hedbjörk. Exekutiv producent: Ola Björgell, Åsa Stenéus och Taiwo Draycott. År: 2020.

4. Skånetrafikens kundtjänst - vinnare av Stora likarättspriset 2017

4. Skånetrafikens kundtjänst - vinnare av Stora likarättspriset 2017

April 30, 2020

I det fjärde avsnittet besöker vi Skånetrafikens kundtjänst i Region Skåne. Det är första gången som vinnare av Stora likarättspriset deltar i vår podcast. Vi träffar Jimmi, enhetschef på kundtjänst, som berättar vad som motiverar och driver Skånetrafikens kundtjänst att arbeta med allas lika rättigheter och möjligheter. Hur arbetar de för att denna typen av frågor ständigt hålls levande? Vad hade Stora likarättspriset för betydelse? Vad var motiveringen till att de fick priset? Detta och mycket mer i det fjärde avsnittet av podcasten Alla föds nakna.

Medverkande: Jimmi Nordqvist (Enhetschef, Skånetrafikens kundtjänst), Åsa Stenéus (Specialistsjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi) och Taiwo Draycott (Leg. sjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi). Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Åsa Stenéus, Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/Redigering: Jens Hedbjörk. Exekutiv producent: Ola Björgell, Åsa Stenéus och Taiwo Draycott. År: 2020.

3. Ungdomsmottagningen i Vellinge

3. Ungdomsmottagningen i Vellinge

March 27, 2020

I det tredje avsnittet besöker vi Ungdomsmottagningen i Vellinge och träffar Therése och Mattias. Här får vi veta hur de arbetar kring allas lika rättigheter och möjligheter. Har alla lika lätt att komma i kontakt med dem? Hur fungerar det med den mobila mottagningen? Vilka frågor ställer ungdomarna? Har alla personer lika rätt till sexuell hälsa? Detta och mycket mer i det tredje avsnittet av podcasten Alla föds nakna.

Medverkande: Therése Towman (Barnmorska, Ungdomsmottagningen Vellinge), Mattias Apell (Sjuksköterska, Ungdomsmottagningen Vellinge), Åsa Stenéus (Specialistsjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi) och Taiwo Draycott (Leg. sjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi). Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Åsa Stenéus, Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/Redigering: Jens Hedbjörk. Exekutiv producent: Ola Björgell, Åsa Stenéus och Taiwo Draycott. År: 2020.

2. Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder

2. Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder

February 27, 2020

I det andra avsnittet träffar vi Karin och Jerk som berättar om Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder - två viktiga delar att känna till för att motverka diskriminering. Vi går djupare in på varför Diskrimineringslagen kommit till och hur den kan tillämpas i praktiken. Vad är aktiva åtgärder och hur kan vi arbeta med detta? Vem kan diskriminera vem och hos vem ligger ansvaret att arbeta med denna typ av frågor? Detta och mycket mer i det andra avsnittet av podcasten Alla föds nakna.

Medverkande: Karin Henrikz (Jurist, Malmö mot Diskriminering), Jerk Elmén (Processledare, Malmö mot Diskriminering), Åsa Stenéus (Specialistsjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi) och Taiwo Draycott (Leg. sjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi). Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Åsa Stenéus, Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/Redigering: Jens Hedbjörk. Exekutiv producent: Ola Björgell, Åsa Stenéus och Taiwo Draycott. År: 2020.

1. Bonusavsnittet med Alf och Ola

1. Bonusavsnittet med Alf och Ola

January 30, 2020

I det första avsnittet, som vi kallar bonusavsnittet, får vi träffa Alf och Ola som berättar om arbetet med likarättsfrågor i Region Skåne. Vi får reda på hur resan varit fram till nu och hur framtidsvisionen ser ut. Vad är det som driver Alf och Ola i likarättsfrågor? Vad kommer hända på Stora Likarättsdagarna 2020? Och stryker Alf sin slips? Detta och mycket mer i första avsnittet av podcasten Alla föds nakna.

Medverkande: Alf Jönsson (Regiondirektör, Region Skåne), Ola Björgell (Regionläkare/Funktionsansvarig för likarätt, Region Skåne), Åsa Stenéus (Specialistsjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi) och Taiwo Draycott (Leg. sjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi). Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Åsa Stenéus, Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/Redigering: Jens Hedbjörk.Exekutiv producent: Ola Björgell, Åsa Stenéus och Taiwo Draycott. År: 2020. 

Play this podcast on Podbean App