Alla föds nakna
3. Ungdomsmottagningen i Vellinge

3. Ungdomsmottagningen i Vellinge

March 27, 2020

I det tredje avsnittet besöker vi Ungdomsmottagningen i Vellinge och träffar Therése och Mattias. Här får vi veta hur de arbetar kring allas lika rättigheter och möjligheter. Har alla lika lätt att komma i kontakt med dem? Hur fungerar det med den mobila mottagningen? Vilka frågor ställer ungdomarna? Har alla personer lika rätt till sexuell hälsa? Detta och mycket mer i det tredje avsnittet av podcasten Alla föds nakna.

Medverkande: Therése Towman (Barnmorska, Ungdomsmottagningen Vellinge), Mattias Apell (Sjuksköterska, Ungdomsmottagningen Vellinge), Åsa Stenéus (Specialistsjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi) och Taiwo Draycott (Leg. sjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi). Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Åsa Stenéus, Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/Redigering: Jens Hedbjörk. Exekutiv producent: Ola Björgell, Åsa Stenéus och Taiwo Draycott. År: 2020.

2. Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder

2. Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder

February 27, 2020

I det andra avsnittet träffar vi Karin och Jerk som berättar om Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder - två viktiga delar att känna till för att motverka diskriminering. Vi går djupare in på varför Diskrimineringslagen kommit till och hur den kan tillämpas i praktiken. Vad är aktiva åtgärder och hur kan vi arbeta med detta? Vem kan diskriminera vem och hos vem ligger ansvaret att arbeta med denna typ av frågor? Detta och mycket mer i det andra avsnittet av podcasten Alla föds nakna.

Medverkande: Karin Henrikz (Jurist, Malmö mot Diskriminering), Jerk Elmén (Processledare, Malmö mot Diskriminering), Åsa Stenéus (Specialistsjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi) och Taiwo Draycott (Leg. sjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi). Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Åsa Stenéus, Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/Redigering: Jens Hedbjörk. Exekutiv producent: Ola Björgell, Åsa Stenéus och Taiwo Draycott. År: 2020.

1. Bonusavsnittet med Alf och Ola

1. Bonusavsnittet med Alf och Ola

January 30, 2020

I det första avsnittet, som vi kallar bonusavsnittet, får vi träffa Alf och Ola som berättar om arbetet med likarättsfrågor i Region Skåne. Vi får reda på hur resan varit fram till nu och hur framtidsvisionen ser ut. Vad är det som driver Alf och Ola i likarättsfrågor? Vad kommer hända på Stora Likarättsdagarna 2020? Och stryker Alf sin slips? Detta och mycket mer i första avsnittet av podcasten Alla föds nakna.

Medverkande: Alf Jönsson (Regiondirektör, Region Skåne), Ola Björgell (Regionläkare/Funktionsansvarig för likarätt, Region Skåne), Åsa Stenéus (Specialistsjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi) och Taiwo Draycott (Leg. sjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi). Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Åsa Stenéus, Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/Redigering: Jens Hedbjörk.Exekutiv producent: Ola Björgell, Åsa Stenéus och Taiwo Draycott. År: 2020. 

Intro

Intro

January 29, 2020