Alla föds nakna
11. Det som är nödvändigt för några är bra för alla

11. Det som är nödvändigt för några är bra för alla

December 16, 2021

I detta avsnitt samtalar vi om likarätt och lika möjlighet med fokus på digitalisering och dess betydelse för tillgänglighet utifrån vårdens uppdrag. 

Lyssna på Madeleine Persson som berättar om sina goda erfarenheter av videomöten med patienter. Du får också höra Christel Holmen prata om hur Tolkcentralen i Region Skåne gör det möjligt för invånare med hörsel- och synnedsättningar att smidigt kunna kommunicera på akutmottagningar med hjälp av Ipads med ”speed dial tillgänglig tolk”. 

Dessutom berättar Louise Encolino om hur hon och kollegorna på kommunikationsavdelningen jobbar med att skapa smarta kontaktytor, webbplatser och andra tjänster som underlättar för invånarna i Skåne, allt med fokus på inkludering och tillgänglighet. Louise lär oss också mer om ”DOS”, den nya lagen om digital tillgänglighet i offentlig verksamhet.

Häng med oss in i den nya digitala tillgängliga världen!

Medverkande:
Ola Björgell (Regionöverläkare samt Funktionsansvarig för likarätt, Region Skåne), Taiwo Draycott (Sjuksköterska samt likarättsambassadör i Region Skåne), Christel Holmen (Dövblindtolk), Louise Encolina (Koncernstab kommunikation, Region Skåne) och Madeleine Persson (Tf enhetschef, Barn- och ungdomshabiliteringen Helsingborg, Region Skåne).

Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/redigering: Jens Hedbjörk. Exekutiv producent: Ola Björgell och Taiwo Draycott. År: 2021.

10. Tillsammans ger vi kärleken skjuts!

10. Tillsammans ger vi kärleken skjuts!

August 6, 2021

I avsnitt 10 samtalar vi med några olika goda kollegor och gäster om likarättsbegreppet, speciellt med anledning av World Pride 2021 och Region Skånes helt egna utbildningar och fortbildningar där HBTQIA+ aktiviteter just nu uppmärksammas lite extra.

Åsa, poddansvarig, får en vikarie. Lyssna på avsnittet så får Du reda på vem som kommer snacka likarätt i podden ett tag framöver och som gärna pratar om "att stanna upp, lyssna, acceptera, inkludera, reflektera och agera". Allt för att träna på att vara vänlig mot sig själv och alla en möter. Anna Bohtom berättar om vad Skånetrafiken gör för uppmärksamma HBTQIA + i kollektivtrafiken och viljan att där välkomna alla ombord. Susanne Ehn på KK delar med sig av både tips och tankar på hur vi kan ta nästa steg framåt, liksom våra högt uppskattade föreläsare Freddie Östersjö och Karina Bäckström i två intervjuer. Lyssna gärna på deras kloka ord. Vi lär oss av varandra och genom hela livet.

Medverkande:
Ola Björgell (Regionöverläkare samt Funktionsansvarig för likarätt, Region Skåne), Susanne Ehn (ST läkare Gyn-Obstetrik samt likarättsambassadör i Region Skåne), Taiwo Draycott (Sjuksköterska samt likarättsambassadör i Region Skåne), Anna Bothom (Eventansvarig Skånetrafiken), Karina Bäckström (Sexolog och legitimerad psykoterapeut), Freddie Östersjö (AT läkare). 

Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/redigering: Jens Hedbjörk. Exekutiv producent: Ola Björgell och Taiwo Draycott. År: 2021. 

9. Teckenspråkstolkarnas perspektiv

9. Teckenspråkstolkarnas perspektiv

May 14, 2021

Vad kan vi som tar hjälp av en teckenspråkstolk tänka på? Det finns nämligen många viktiga aspekter att tänka på för att tolksituationen ska bli så bra som möjligt. Vi får i det nionde avsnittet veta vilka erfarenheter teckenspråkstolkarna har att dela med sig av. Vad kan tolkarna uppfatta som vi kanske missar? Vad vet du om teckenspråk? Det här är ett lärorikt avsnitt som speglar teckenspråkstolkarnas perspektiv kring tolksituationen. 

Medverkande: Åsa-Cecilia Cromwell (Teckenspråkstolk), Mia Saleh Johansson (Teckenspråkstolk), Åsa Stenéus (Specialistsjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi) och Taiwo Draycott (Leg. sjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi). Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Åsa Stenéus, Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/Redigering: Jens Hedbjörk. Exekutiv producent: Ola Björgell, Åsa Stenéus och Taiwo Draycott. År: 2021.

8. Karin, Pontus och vinnarna av Stora Likarättspriset år 2020

8. Karin, Pontus och vinnarna av Stora Likarättspriset år 2020

May 7, 2021

Stora Likarättsgalan och Stora Likarättsdagen blev i år digitala dagar. I det åttonde avsnittet gör vi en tillbakablick till när vi träffade Karin Melander, Pontus Lindberg samt Lina Buch-Jepsen och Emma Gotthardsson som tog emot Stora Likarättspriset för Team R I Barn. Under avsnittet pratar vi bland annat om visioner och hur vi på våra arbetsplatser kan arbeta mer inkluderande. I slutet informerar vi om det som kommer att hända framöver gällande Likarättsarbetet i Region Skåne.

Medverkande: Karin Melander (HR-direktör, Region Skåne), Pontus Lindberg (Ordförande i personalnämnden, Region Skåne), Lina Buch-Jepsen (Enhetschef RI-teamet, barn-och ungdomshabiliteringen Malmö), Emma Gotthardsson (Logoped  RI-teamet, barn-och ungdomshabiliteringen Malmö), Åsa Stenéus (Specialistsjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi) och Taiwo Draycott (Leg. sjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi). Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Åsa Stenéus, Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/Redigering: Jens Hedbjörk. Exekutiv producent: Ola Björgell, Åsa Stenéus och Taiwo Draycott. År: 2021.

7. Julavsnitt, Rickard Söderberg och Gullan Bornemark

7. Julavsnitt, Rickard Söderberg och Gullan Bornemark

December 16, 2020

Avsnitt 7 blir en tillbakablick av året som har gått och vad som väntar nästa år. Dessutom tittar vi tillbaka på Likarättsgalan där Gullan Bornemark bjöd på ett närmast ikonisk uttalande och Rickard Söderberg staplade kärleksfulla budskap på rad, julkryddat med glitter och glamour. Allt genomsyras av glädje, vänlighet och med en stark signal om att det här med likarätt, det gör vi tillsammans!

Medverkande: Rickard Söderberg (Operasångare), Gullan Bornemark (Musiker), Åsa Stenéus (Specialistsjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi) och Taiwo Draycott (Leg. sjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi). Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Åsa Stenéus, Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/Redigering: Jens Hedbjörk. Exekutiv producent: Ola Björgell, Åsa Stenéus och Taiwo Draycott. År: 2020.

6. Barnkonventionen och barnet som rättighetsbärare

6. Barnkonventionen och barnet som rättighetsbärare

November 5, 2020

I avsnitt nummer sex träffar vi regionjurist Linda samt Johan, Anna och Johanna från förvaltning psykiatri, habilitering och hjälpmedel och barnverksamheterna Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt Barn- och ungdomshabiliteringen (BOU). Barnkonventionen blev lag i januari 2020 och vi får reda på vad detta i praktiken innebär. Region Skånes policy för barnets rättigheter är precis beslutad. Vad innebär en policy? Vem berörs av den och hur den kan konkretiseras i det dagliga arbetet? En annan fråga som lyfts är: barnet som rättighetsbärare, vad innebär det? Barnrättsperspektivet lyfts fram och det blir väldigt tydligt att vi alla bör ha kunskap om det som lyfts fram i detta lite längre gedigna avsnitt.

Medverkande: Johan Lidmark (Funktionsansvarig demokratiutveckling), Anna Jonsson (Verksamhetsutvecklare BUP), Johanna Pålstorp (Specialpedagog BOU), Linda Larsson (Regionjurist), Åsa Stenéus (Specialistsjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi) och Taiwo Draycott (Leg. sjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi). Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Åsa Stenéus, Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/Redigering: Jens Hedbjörk. Exekutiv producent: Ola Björgell, Åsa Stenéus och Taiwo Draycott. År: 2020.

5. RFSL Rådgivningen Skåne

5. RFSL Rådgivningen Skåne

May 28, 2020

I det femte avsnittet besöker vi RFSL Rådgivningen Skåne. Vi träffar Žana och Mikael som berättar hur de arbetar med allas lika rättigheter och möjligheter. Är det helt självklart vad HBTQI står för? Råder det en begreppsförvirring och varför är begreppen så viktiga? Vilka hälsoskillnader finns det? Hur ser testningen ut för män som har sex med män? Vad betyder intersektionalitet? Detta och mycket mer i det femte avsnittet av podcasten Alla föds nakna.

Medverkande: Žana Dončić (Projektsamordnare, RFSL Rådgivningen Skåne), Mikael Andersson (Projektutvecklare RFSL Rådgivningen Skåne), Åsa Stenéus (Specialistsjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi) och Taiwo Draycott (Leg. sjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi). Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Åsa Stenéus, Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/Redigering: Jens Hedbjörk. Exekutiv producent: Ola Björgell, Åsa Stenéus och Taiwo Draycott. År: 2020.

4. Skånetrafikens kundtjänst - vinnare av Stora Likarättspriset år 2017

4. Skånetrafikens kundtjänst - vinnare av Stora Likarättspriset år 2017

April 30, 2020

I det fjärde avsnittet besöker vi Skånetrafikens kundtjänst i Region Skåne. Det är första gången som vinnare av Stora likarättspriset deltar i vår podcast. Vi träffar Jimmi, enhetschef på kundtjänst, som berättar vad som motiverar och driver Skånetrafikens kundtjänst att arbeta med allas lika rättigheter och möjligheter. Hur arbetar de för att denna typen av frågor ständigt hålls levande? Vad hade Stora likarättspriset för betydelse? Vad var motiveringen till att de fick priset? Detta och mycket mer i det fjärde avsnittet av podcasten Alla föds nakna.

Medverkande: Jimmi Nordqvist (Enhetschef, Skånetrafikens kundtjänst), Åsa Stenéus (Specialistsjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi) och Taiwo Draycott (Leg. sjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi). Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Åsa Stenéus, Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/Redigering: Jens Hedbjörk. Exekutiv producent: Ola Björgell, Åsa Stenéus och Taiwo Draycott. År: 2020.

3. Ungdomsmottagningen i Vellinge

3. Ungdomsmottagningen i Vellinge

March 27, 2020

I det tredje avsnittet besöker vi Ungdomsmottagningen i Vellinge och träffar Therése och Mattias. Här får vi veta hur de arbetar kring allas lika rättigheter och möjligheter. Har alla lika lätt att komma i kontakt med dem? Hur fungerar det med den mobila mottagningen? Vilka frågor ställer ungdomarna? Har alla personer lika rätt till sexuell hälsa? Detta och mycket mer i det tredje avsnittet av podcasten Alla föds nakna.

Medverkande: Therése Towman (Barnmorska, Ungdomsmottagningen Vellinge), Mattias Apell (Sjuksköterska, Ungdomsmottagningen Vellinge), Åsa Stenéus (Specialistsjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi) och Taiwo Draycott (Leg. sjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi). Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Åsa Stenéus, Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/Redigering: Jens Hedbjörk. Exekutiv producent: Ola Björgell, Åsa Stenéus och Taiwo Draycott. År: 2020.

2. Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder

2. Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder

February 27, 2020

I det andra avsnittet träffar vi Karin och Jerk som berättar om Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder - två viktiga delar att känna till för att motverka diskriminering. Vi går djupare in på varför Diskrimineringslagen kommit till och hur den kan tillämpas i praktiken. Vad är aktiva åtgärder och hur kan vi arbeta med detta? Vem kan diskriminera vem och hos vem ligger ansvaret att arbeta med denna typ av frågor? Detta och mycket mer i det andra avsnittet av podcasten Alla föds nakna.

Medverkande: Karin Henrikz (Jurist, Malmö mot Diskriminering), Jerk Elmén (Processledare, Malmö mot Diskriminering), Åsa Stenéus (Specialistsjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi) och Taiwo Draycott (Leg. sjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi). Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Åsa Stenéus, Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/Redigering: Jens Hedbjörk. Exekutiv producent: Ola Björgell, Åsa Stenéus och Taiwo Draycott. År: 2020.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App