Alla föds nakna

6. Barnkonventionen och barnet som rättighetsbärare

November 5, 2020

I avsnitt nummer sex träffar vi regionjurist Linda samt Johan, Anna och Johanna från förvaltning psykiatri, habilitering och hjälpmedel och barnverksamheterna Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt Barn- och ungdomshabiliteringen (BOU). Barnkonventionen blev lag i januari 2020 och vi får reda på vad detta i praktiken innebär. Region Skånes policy för barnets rättigheter är precis beslutad. Vad innebär en policy? Vem berörs av den och hur den kan konkretiseras i det dagliga arbetet? En annan fråga som lyfts är: barnet som rättighetsbärare, vad innebär det? Barnrättsperspektivet lyfts fram och det blir väldigt tydligt att vi alla bör ha kunskap om det som lyfts fram i detta lite längre gedigna avsnitt.

Medverkande: Johan Lidmark (Funktionsansvarig demokratiutveckling), Anna Jonsson (Verksamhetsutvecklare BUP), Johanna Pålstorp (Specialpedagog BOU), Linda Larsson (Regionjurist), Åsa Stenéus (Specialistsjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi) och Taiwo Draycott (Leg. sjuksköterska/Likarättsambassadör i Region Skånes Likarättsakademi). Ett program av: Region Skåne. Ansvarig utgivare: Ola Björgell. Producent: Åsa Stenéus, Taiwo Draycott, Ola Björgell och Jens Hedbjörk. Ljudteknik/Redigering: Jens Hedbjörk. Exekutiv producent: Ola Björgell, Åsa Stenéus och Taiwo Draycott. År: 2020.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App